กิจกรรมหาเสียงเลือกตั้งสภานักเรียน สภานักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ จัดกิจกรรมหาให้ผู้สมัครเลือกตั้งสภานักเรียนหาเสียงก่อนการเลือกตั้งตามที่กำหนด