Main Forum 4 หัวข้อ

นี่คือส่วนสอบถามหลัก ทำหน้าที่เป็นคอนเทนเนอร์สำหรับหมวดหมู่สำหรับหัวข้อของคุณ การสอบถามต่างๆ มีการตรวจสอบก่อนการแสดงข้อมูลต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
ประเภท

Welcome TO Surat2 Q&A 1 หัวข้อ

เราขอแนะนำให้สมาชิกใหม่แนะนำตัวเองที่นี่ ทำความรู้จักกันและแบ่งปันความสนใจของคุณ

ผู้ดูแล: manus
แนะนำสมาชิกใหม่
โดย manus
10 เดือน 16 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
สอบถามหน้าที่ทางด้านการรับสมัคร การคัดเลือก การ ฝึกอบรม การพัฒนาตัวบุคคล การรักษาระเบียบวินัย การให้สวัสดิการ และการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง และการงเงินภายในโรงเรียน

ผู้ดูแล: manus
สอบถามข้อมูลด้านการเงินและบุคค ...
โดย manus
10 เดือน 16 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
ถามตอบเนื้อหาด้านวิชาการ วิชาการเรียนรู้ต่างๆ หรือข้อสงสัยที่เกี่ยวข้อง เช่น ตารางเรียน ผลการเรียนรู้ เอกสารการวัดผลต่างๆ เป็นต้น

ผู้ดูแล: manus
ติดต่อสอบถามเรื่องผลการเรียนขอ ...
โดย manus
10 เดือน 15 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
สอบถามกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมการเรียนการสอนฯ ให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติพัฒนาตนเองตามความรู้ความสามารถ และเต็มศักยภาพ

ผู้ดูแล: manus
ไม่มีหัวข้อ

กลุ่มบริหารทั่วไป ไม่มีหัวข้อ

สอบถามบทบาทหลักในการประสาน ส่งเสริมสนับสนุนและอำนวยการ ความสะดวกต่าง ๆ ในโรงเรียน

ผู้ดูแล: manus
ไม่มีหัวข้อ
ข้อสงสัยที่นอกเหนือรายการที่ได้กล่าวไว้เบื้องต้น

ผู้ดูแล: manus
ตอบกลับ: การขอใช้อินเทอร์เน็ตโรงเรียน
โดย manus
10 เดือน 16 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
 • รวมจำนวนผู้ใช้งานที่ออนไลน์: 0 สมาชิก และ 45 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
 • จำนวนข้อความทั้งหมด: 671
 • จำนวนsectionทั้งหมด: 1
 • กระทู้เปิดอ่าน: 0
 • กระทู้ที่มีการโต้ตอบในวันนี้: 0
 • จำนวนกระทู้ทั้งหมด: 4
 • จำนวนหมวดทั้งหมด: 6
 • เปิดอ่านเมื่อวานนี้: 0
 • กระทู้ที่มีการตอบของเมื่อวานนี้: 0
 • จำนวนสมาชิกทั้งหมด: 41
 • สมาชิกรายล่าสุด: Develobut
เวลาที่ใช้ในการสร้างหน้าเว็บ: 1.330 วินาที
ขับเคลื่อนโดย ระบบฟอรัม Kunena