โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒
เลขที่ ๑๖๔ หมู่ ๕ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ ๘๔๐๐๐

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โทรศัพท์ : (๐๗๗) ๓๕๕ ๓๕๑ ๒
โทรสาร : (๐๗๗) ๓๕๕๓๕๔

website : www.st2.ac.th

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖

 

 

 


Team Executive

โสภณ ทองจิตร

ผู้อำนวยการโรงเรียน
ton.sopon@st2.ac.th

ปัทฐพงษ์ สุบรรณ์

รองผู้อำนวยการ
sub.pattapong@st2.ac.th

ปัญชมญชุ์ ไชยบุรี

รองผู้อำนวยการ
cha.panchamon@st2.ac.th

จตุพล โฉมยงค์

รองผู้อำนวยการ
cho.jatupon@st2.ac.th

เอนก เพ็ชรมาก

รองผู้อำนวยการ
phe.anek@st2.ac.th

ลงชื่อเข้าระบบ

My Statistics

ผู้ชม
65
เนื้อหา
642
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
2412864