โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒
เลขที่ ๑๖๔ หมู่ ๕ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ ๘๔๐๐๐

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โทรศัพท์ : (๐๗๗) ๓๕๕ ๓๕๑ ๒
โทรสาร : (๐๗๗) ๓๕๕๓๕๔

website : www.st2.ac.th

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖

 

 

 


Team Executive

ประยงค์ อินนุพัฒน์

ผู้อำนวยการโรงเรียน
prayonginnu@st2.ac.th

ชฎาพร ช่วยชู

รองผู้อำนวยการ
chu.chadaporn@st2.ac.th

มยุรี พรประสิทธิ์

รองผู้อำนวยการ
por.mayuree@st2.ac.th

ธรรมนูญ จันทร์แก้ว

รองผู้อำนวยการ
jun.tummanoon@st2.ac.th

เอกอนงค์ ทรัพย์ยืนนาน

รองผู้อำนวยการ
sub.ekanong@st2.ac.th

ลงชื่อเข้าระบบ

My Statistics

ผู้ชม
19
เนื้อหา
630
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
1815662