แบบฟอร์มต่างๆ สำหรับครูโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒

   

การใช้โปรแกรมแผนฯ ในการใช้เงินตามแผนปฏิบัติการประจำปี

แบบฟอร์มเขียนโครงการและกิจกรรมประจำปี

แบบฟอร์มวิจัยในชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา

 

ตัวอย่างแผน & แบบฟอร์มเขียนแผนพอเพียง

 

แบบฟอร์ม ปพ.5 แยกทุกระดับชั้น

แบบรายงานกิจกรรม/โครงการ ประจำปี

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

แบบข้อตกลงการพัฒนางานโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒
คู่มือหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะฯ
บันทึกขออนุมัติดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรมฯ

 

 


Team Executive

โสภณ ทองจิตร

ผู้อำนวยการโรงเรียน
ton.sopon@st2.ac.th

ปัญชมญชุ์ ไชยบุรี

รองผู้อำนวยการ
cha.panchamon@st2.ac.th

จตุพล โฉมยงค์

รองผู้อำนวยการ
cho.jatupon@st2.ac.th

เอนก เพ็ชรมาก

รองผู้อำนวยการ
phe.anek@st2.ac.th

ลงชื่อเข้าระบบ

My Statistics

ผู้ชม
67
เนื้อหา
644
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
2467031