คลิกเพื่อสมัคร

รายละเอียดการบริการรถรับ-ส่งนักเรียน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ประจำปีการศึกษา 2565 รายละเอียดดังนี้

นักเรียนที่ใช้บริการรถรับ-ส่งนักเรียนของโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ รถให้บริการวันละ 2 เที่ยว เช้าและบ่าย (ไม่ส่งระหว่างทาง)

🌄เที่ยวเช้า🌄

  • รถคันที่ 1️⃣     ออกจากหน้าศูนย์ราชการ เวลา 06.50 น.
  • รถคันที่ 2️⃣     ออกจากศูนย์ราชการเวลา 07.00 น.

🌥️ เที่ยวบ่าย 🌥️

  • รถคันที่ 1️⃣   ออกจากโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ เวลา 16.00 น.
  • รถคันที่ 2️⃣   ออกจากโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ เวลา 16.10 น. 

‼️หมายเหตุ สามารถทใช้บริการตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค. 65 เป็นต้นไป รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อฝ่ายบริหารทั่วไป

 

 

Team Executive

โสภณ ทองจิตร

ผู้อำนวยการโรงเรียน
ton.sopon@st2.ac.th

ปัทฐพงษ์ สุบรรณ์

รองผู้อำนวยการ
sub.pattapong@st2.ac.th

ปัญชมญชุ์ ไชยบุรี

รองผู้อำนวยการ
cha.panchamon@st2.ac.th

จตุพล โฉมยงค์

รองผู้อำนวยการ
cho.jatupon@st2.ac.th

เอนก เพ็ชรมาก

รองผู้อำนวยการ
phe.anek@st2.ac.th

ลงชื่อเข้าระบบ

My Statistics

ผู้ชม
65
เนื้อหา
642
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
2412774