การแต่งกายนักเรียน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ กำหนดรูปแบบการแต่งกายนักเรียนออกเป้น 2 ระดับ คือ ระดับ ม.ต้น และ ระดับ ม.ปลาย โดยมีตัวอย่างการแต่งกายที่ถูกต้องในกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

  

 

  


Team Executive

ประยงค์ อินนุพัฒน์

ผู้อำนวยการโรงเรียน
prayonginnu@st2.ac.th

ชฎาพร ช่วยชู

รองผู้อำนวยการ
chu.chadaporn@st2.ac.th

มยุรี พรประสิทธิ์

รองผู้อำนวยการ
por.mayuree@st2.ac.th

ธรรมนูญ จันทร์แก้ว

รองผู้อำนวยการ
jun.tummanoon@st2.ac.th

เอกอนงค์ ทรัพย์ยืนนาน

รองผู้อำนวยการ
sub.ekanong@st2.ac.th