เกียรติประวัติอิเล็กทรอนิกส์ นำโดย ผอ.ประยงค์ อินนุพัฒน์ คณะครู บุคลากร และผู้เกี่ยวข้อง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ ร่วมเก็บรวบรวมเกียรติประวัติผลงาน...

รายละเอียดเกียรติประวัติจำแนกตามปี

 

  • เกียรติประวัติโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ปี 2539
  • เกียรติประวัติโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ปี 2540
  • เกียรติประวัติโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ปี 2541
  • เกียรติประวัติโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ปี 2542
  • เกียรติประวัติโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ปี 2543
  • เกียรติประวัติโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ปี 2544

 

 ----#----

 

 

  


Team Executive

ประยงค์ อินนุพัฒน์

ผู้อำนวยการโรงเรียน
prayonginnu@st2.ac.th

ชฎาพร ช่วยชู

รองผู้อำนวยการ
chu.chadaporn@st2.ac.th

มยุรี พรประสิทธิ์

รองผู้อำนวยการ
por.mayuree@st2.ac.th

ธรรมนูญ จันทร์แก้ว

รองผู้อำนวยการ
jun.tummanoon@st2.ac.th

เอกอนงค์ ทรัพย์ยืนนาน

รองผู้อำนวยการ
sub.ekanong@st2.ac.th