เกียรติประวัติอิเล็กทรอนิกส์ นำโดย ผอ.ประยงค์ อินนุพัฒน์ คณะครู บุคลากร และผู้เกี่ยวข้อง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ ร่วมเก็บรวบรวมเกียรติประวัติผลงาน...

รายละเอียดเกียรติประวัติจำแนกตามปี

 

  • เกียรติประวัติโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ปี 2539
  • เกียรติประวัติโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ปี 2540
  • เกียรติประวัติโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ปี 2541
  • เกียรติประวัติโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ปี 2542
  • เกียรติประวัติโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ปี 2543
  • เกียรติประวัติโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ปี 2544

 

 ----#----

 

 

  


Team Executive

โสภณ ทองจิตร

ผู้อำนวยการโรงเรียน
ton.sopon@st2.ac.th

ปัทฐพงษ์ สุบรรณ์

รองผู้อำนวยการ
sub.pattapong@st2.ac.th

ปัญชมญชุ์ ไชยบุรี

รองผู้อำนวยการ
cha.panchamon@st2.ac.th

จตุพล โฉมยงค์

รองผู้อำนวยการ
cho.jatupon@st2.ac.th

เอนก เพ็ชรมาก

รองผู้อำนวยการ
phe.anek@st2.ac.th