เอกสาร ปพ.5 รายภาคการศึกษา

งานวัดผลได้จัดทำเอกสาร ปพ.5 ในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อให้คุณครูนำไปใช้ในการบริหารจัดการเรียนรู้ประจำภาคเรียน คุณครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถนำไปปรับใช้ตามระดับชั้นที่ตนเองได้รับมอบหมายดังนี้

#รายการเอกสาร ปพ.5 รายภาคการศึกษา  ของปีการศึกษา 2566

 

 

 


Team Executive

โสภณ ทองจิตร

ผู้อำนวยการโรงเรียน
ton.sopon@st2.ac.th

ปัญชมญชุ์ ไชยบุรี

รองผู้อำนวยการ
cha.panchamon@st2.ac.th

จตุพล โฉมยงค์

รองผู้อำนวยการ
cho.jatupon@st2.ac.th

เอนก เพ็ชรมาก

รองผู้อำนวยการ
phe.anek@st2.ac.th

ลงชื่อเข้าระบบ

My Statistics

ผู้ชม
67
เนื้อหา
644
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
2467019