แผนการจัดการเรียนรู้เสริมสร้างคุณลักษณะอยูาอย่างพอเพียง  โรงเรียนสรุาษฎร์ธานี ๒ จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ประจำภาคเรียนต่างๆ มีรายละเอียดดังนี้ 

 

ตัวอย่างแผนแบบฟอร์มเขียนแผนพอเพียง

ตัวอย้างแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้/ระดับชั้น

 

# แบบการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้

 

 

 


Team Executive

โสภณ ทองจิตร

ผู้อำนวยการโรงเรียน
ton.sopon@st2.ac.th

ปัญชมญชุ์ ไชยบุรี

รองผู้อำนวยการ
cha.panchamon@st2.ac.th

จตุพล โฉมยงค์

รองผู้อำนวยการ
cho.jatupon@st2.ac.th

เอนก เพ็ชรมาก

รองผู้อำนวยการ
phe.anek@st2.ac.th

ลงชื่อเข้าระบบ

My Statistics

ผู้ชม
67
เนื้อหา
644
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
2467022