แผนการขับเคลื่อนหน่วยงานโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ 

โรงเรียนมีแผนในการขับเคลื่อนองค์กร หรือ แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562-2565 เพื่อใช้บริหารจัดการหรือการใช้บริการภายในงานต่างๆ ดังนี้ 

 

  1. ส่วนที่ 1 สภาพปัจจุบันของโรงเรียน
  2. ส่วนที่ 2 สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน
  3. ส่วนที่ 3 ทิศทางการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศที่ยั่งยืน

 

 

 

Team Executive

ประยงค์ อินนุพัฒน์

ผู้อำนวยการโรงเรียน
prayonginnu@st2.ac.th

ชฎาพร ช่วยชู

รองผู้อำนวยการ
chu.chadaporn@st2.ac.th

มยุรี พรประสิทธิ์

รองผู้อำนวยการ
por.mayuree@st2.ac.th

ธรรมนูญ จันทร์แก้ว

รองผู้อำนวยการ
jun.tummanoon@st2.ac.th

เอกอนงค์ ทรัพย์ยืนนาน

รองผู้อำนวยการ
sub.ekanong@st2.ac.th

ลงชื่อเข้าระบบ

My Statistics

ผู้ชม
53
เนื้อหา
605
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
1504280