นายวิรัช เศวตศิลป์

ตำแหน่ง ครูใหญ่/อาจารย์ใหญ่/ผู้อำนวยการ

พ.ศ.๒๕๓๙ ถึง พ.ศ.๒๕๔๗

นายบัญญัติ สุขขัง

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ

พ.ศ.๒๕๔๗ ถึง พ.ศ.๒๕๕๗

 นายทวีศักดิ์ ยศฐา

 ตำแหน่ง ผู้อำวยการ

 พ.ศ.๒๕๕๗

นายสมยศ กระจ่างแจ้ง

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ

พ.ศ.๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๑

   

นายประยงค์ อินนุพัฒน์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ

พ.ศ.๒๕๖๑ ถึงปัจจุบัน

 


Team Executive

โสภณ ทองจิตร

ผู้อำนวยการโรงเรียน
ton.sopon@st2.ac.th

ปัทฐพงษ์ สุบรรณ์

รองผู้อำนวยการ
sub.pattapong@st2.ac.th

ปัญชมญชุ์ ไชยบุรี

รองผู้อำนวยการ
cha.panchamon@st2.ac.th

จตุพล โฉมยงค์

รองผู้อำนวยการ
cho.jatupon@st2.ac.th

เอนก เพ็ชรมาก

รองผู้อำนวยการ
phe.anek@st2.ac.th

ลงชื่อเข้าระบบ

My Statistics

ผู้ชม
55
เนื้อหา
638
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
2223996