นายวิรัช เศวตศิลป์

ตำแหน่ง ครูใหญ่/อาจารย์ใหญ่/ผู้อำนวยการ

พ.ศ.๒๕๓๙ ถึง พ.ศ.๒๕๔๗

นายบัญญัติ สุขขัง

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ

พ.ศ.๒๕๔๗ ถึง พ.ศ.๒๕๕๗

 นายทวีศักดิ์ ยศฐา

 ตำแหน่ง ผู้อำวยการ

 พ.ศ.๒๕๕๗

นายสมยศ กระจ่างแจ้ง

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ

พ.ศ.๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๑

   

นายประยงค์ อินนุพัฒน์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ

พ.ศ.๒๕๖๑ ถึงปัจจุบัน

 


Team Executive

ประยงค์ อินนุพัฒน์

ผู้อำนวยการโรงเรียน
prayonginnu@st2.ac.th

ชฎาพร ช่วยชู

รองผู้อำนวยการ
chu.chadaporn@st2.ac.th

มยุรี พรประสิทธิ์

รองผู้อำนวยการ
por.mayuree@st2.ac.th

ธรรมนูญ จันทร์แก้ว

รองผู้อำนวยการ
jun.tummanoon@st2.ac.th

เอกอนงค์ ทรัพย์ยืนนาน

รองผู้อำนวยการ
sub.ekanong@st2.ac.th

ลงชื่อเข้าระบบ

My Statistics

ผู้ชม
19
เนื้อหา
630
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
1815621