อาคารสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร ๘๔

 อาคารพระเทพพิพัฒนาภรณ์

อาคารท่าเพชร

อาคารสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร ๙๐

 

  

อาคารสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร ๙๒

(โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต-อังกฤษ ม.1-ม.3)

อาคารท่าสน

 

หอประชุมสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร ๙๑

 

อาคาร ช.6

 

 อาคาร ช.7

 

 

อาคารดนตรีไทยและนาฏศิลป์

                        

                    บรรยากาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒

 
   

Team Executive

โสภณ ทองจิตร

ผู้อำนวยการโรงเรียน
ton.sopon@st2.ac.th

ปัทฐพงษ์ สุบรรณ์

รองผู้อำนวยการ
sub.pattapong@st2.ac.th

ปัญชมญชุ์ ไชยบุรี

รองผู้อำนวยการ
cha.panchamon@st2.ac.th

จตุพล โฉมยงค์

รองผู้อำนวยการ
cho.jatupon@st2.ac.th

เอนก เพ็ชรมาก

รองผู้อำนวยการ
phe.anek@st2.ac.th

ลงชื่อเข้าระบบ

My Statistics

ผู้ชม
55
เนื้อหา
638
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
2224094