ตราประจำโรงเรียน

มณฑปพระธาตุไชยาลอยอยู่เหนือเมฆบนช้างสามเศียร มีดวงประทีป เอราวัณทร เครื่องประกอบกันภายในวงกลมล้อมด้วยตัวอักษรคติพจน์และชื่อโรงเรียน

มณฑปพระธาตุไชยา            หมายถึง  จริยศึกษา

ช้างสามเศียร                      หมายถึง  พลศึกษา

ดวงประทีป                         หมายถึง  พุทธศึกษา

เอราวัณทรงเครื่อง               หมายถึง  หัตถศึกษา

    

 เข็มประจำโรงเรียน

ตราประจำพระองค์ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ซึ่งประทานอนุญาต ให้โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ จัดทำเป็นสัญลักษณ์ และเป็นเข็มติดหน้าอกเสื้อของนักเรียน

 

 สีประจำโรงเรียน


หมายถึง ทุกคนมีความรักใคร่กลมเกลียวกัน

 
หมายถึง ความหนักแน่นที่จะต่อสู้กับอุปสรรคและปัญหาอย่างมีความสุข

 

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน

พระพุทธบารมีสุราษฎร์ธานีพิพัฒน์” เป็นนามที่สมเด็จพระสังฆราช ประทานให้มี ความหมายว่า พระซึ่งนำความเจริญก้าวหน้ามาสู่โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ 

    

ดอกไม้ประจำโรงเรียน 

ดอกกัลปพฤกษ์

 

 

ต้นไม้ประจำโรงเรียน   

ต้นกัลปพฤกษ์

 

 

 


Team Executive

ประยงค์ อินนุพัฒน์

ผู้อำนวยการโรงเรียน
prayonginnu@st2.ac.th

ชฎาพร ช่วยชู

รองผู้อำนวยการ
chu.chadaporn@st2.ac.th

มยุรี พรประสิทธิ์

รองผู้อำนวยการ
por.mayuree@st2.ac.th

ธรรมนูญ จันทร์แก้ว

รองผู้อำนวยการ
jun.tummanoon@st2.ac.th

เอกอนงค์ ทรัพย์ยืนนาน

รองผู้อำนวยการ
sub.ekanong@st2.ac.th

ลงชื่อเข้าระบบ

My Statistics

ผู้ชม
19
เนื้อหา
630
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
1815597