การใช้โปรแกรมแผนฯ ในการใช้เงินตามแผนปฏิบัติการประจำปี

 

แบบฟอร์มเขียนโครงการและกิจกรรมประจำปี

แบบฟอร์มวิจัยในชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา

 

แบบฟอร์ม ID Plan

 

แบบฟอร์ม ปพ.5 แยกทุกระดับชั้น

แบบรายงานกิจกรรม/โครงการ ประจำปี

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

 

บันทึกข้อตกลง

เกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานรายบุคคล เพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา “สายงานการสอน”

 

 

 


Team Executive

ประยงค์ อินนุพัฒน์

ผู้อำนวยการโรงเรียน
prayonginnu@st2.ac.th

ชฎาพร ช่วยชู

รองผู้อำนวยการ
chu.chadaporn@st2.ac.th

มยุรี พรประสิทธิ์

รองผู้อำนวยการ
por.mayuree@st2.ac.th

ธรรมนูญ จันทร์แก้ว

รองผู้อำนวยการ
jun.tummanoon@st2.ac.th

เอกอนงค์ ทรัพย์ยืนนาน

รองผู้อำนวยการ
sub.ekanong@st2.ac.th

ลงชื่อเข้าระบบ

My Statistics

ผู้ชม
19
เนื้อหา
630
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
1815670