รายงานคุณภาพภายในประจำปี (SAR) โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒

มีรายผลการประเมินคุณภาพภายในจำแนกเป็นปีการศึกษาดังนี้ 

รายงานคุณภาพการศึกษา

ประจำปี ๒๕๖๔

 

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

รายงานคุณภาพการศึกษา

ประจำปี ๒๕๖๓

 

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด


รายงานคุณภาพการศึกษา

ประจำปี ๒๕๖๒

 

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

 

 

รายงานคุณภาพการศึกษา

ประจำปี ๒๕๖๑

 

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

 

 

รายงานคุณภาพการศึกษา

ประจำปี ๒๕๖๐

 

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

 

 

รายงานคุณภาพการศึกษา

ประจำปี ๒๕๕๙

 

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

 

 

 

รายงานคุณภาพการศึกษา

ประจำปี ๒๕๕๘

บทนำ  

บทที่ ๑

บทที่ ๒

บทที่ ๓

บทที่ ๔

 

 

รายงานคุณภาพการศึกษา

ประจำปี ๒๕๕๗

บทนำ  

บทที่ ๑

บทที่ ๒

บทที่ ๓

บทที่ ๔

 

 

รายงานคุณภาพการศึกษา

ประจำปี ๒๕๕๖

บทนำ  

บทที่ ๑

บทที่ ๒

บทที่ ๓

บทที่ ๔

 

 

รายงานคุณภาพการศึกษา

ประจำปี ๒๕๕๕

บทนำ  

บทที่ ๑

บทที่ ๒

บทที่ ๓

บทที่ ๔

 

 

 


Team Executive

ประยงค์ อินนุพัฒน์

ผู้อำนวยการโรงเรียน
prayonginnu@st2.ac.th

ชฎาพร ช่วยชู

รองผู้อำนวยการ
chu.chadaporn@st2.ac.th

มยุรี พรประสิทธิ์

รองผู้อำนวยการ
por.mayuree@st2.ac.th

ธรรมนูญ จันทร์แก้ว

รองผู้อำนวยการ
jun.tummanoon@st2.ac.th

เอกอนงค์ ทรัพย์ยืนนาน

รองผู้อำนวยการ
sub.ekanong@st2.ac.th

ลงชื่อเข้าระบบ

My Statistics

ผู้ชม
53
เนื้อหา
605
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
1504348