รายงานคุณภาพภายในประจำปี (SAR) โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒

มีรายผลการประเมินคุณภาพภายในจำแนกเป็นปีการศึกษาดังนี้ 

รายงานคุณภาพการศึกษา

ประจำปี ๒๕๖๖

 

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

 

รายงานคุณภาพการศึกษา

ประจำปี ๒๕๖๕

 

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

 

รายงานคุณภาพการศึกษา

ประจำปี ๒๕๖๔

 

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

รายงานคุณภาพการศึกษา

ประจำปี ๒๕๖๓

 

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด


รายงานคุณภาพการศึกษา

ประจำปี ๒๕๖๒

 

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

 

 

รายงานคุณภาพการศึกษา

ประจำปี ๒๕๖๑

 

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

 

 

รายงานคุณภาพการศึกษา

ประจำปี ๒๕๖๐

 

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

 

 

รายงานคุณภาพการศึกษา

ประจำปี ๒๕๕๙

 

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

 

 

 

รายงานคุณภาพการศึกษา

ประจำปี ๒๕๕๘

บทนำ  

บทที่ ๑

บทที่ ๒

บทที่ ๓

บทที่ ๔

 

 

รายงานคุณภาพการศึกษา

ประจำปี ๒๕๕๗

บทนำ  

บทที่ ๑

บทที่ ๒

บทที่ ๓

บทที่ ๔

 

 

รายงานคุณภาพการศึกษา

ประจำปี ๒๕๕๖

บทนำ  

บทที่ ๑

บทที่ ๒

บทที่ ๓

บทที่ ๔

 

 

รายงานคุณภาพการศึกษา

ประจำปี ๒๕๕๕

บทนำ  

บทที่ ๑

บทที่ ๒

บทที่ ๓

บทที่ ๔

 

 

 


Team Executive

โสภณ ทองจิตร

ผู้อำนวยการโรงเรียน
ton.sopon@st2.ac.th

ปัทฐพงษ์ สุบรรณ์

รองผู้อำนวยการ
sub.pattapong@st2.ac.th

ปัญชมญชุ์ ไชยบุรี

รองผู้อำนวยการ
cha.panchamon@st2.ac.th

จตุพล โฉมยงค์

รองผู้อำนวยการ
cho.jatupon@st2.ac.th

เอนก เพ็ชรมาก

รองผู้อำนวยการ
phe.anek@st2.ac.th

ลงชื่อเข้าระบบ

My Statistics

ผู้ชม
65
เนื้อหา
642
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
2412766