รายงานคุณภาพภายในประจำปี (SAR) โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒

มีรายผลการประเมินคุณภาพภายในจำแนกเป็นปีการศึกษาดังนี้ 

 

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒   

 

เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓

 


รายงานคุณภาพการศึกษา

ประจำปี ๒๕๖๒

 

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

 

 

รายงานคุณภาพการศึกษา

ประจำปี ๒๕๖๑

 

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

 

 

รายงานคุณภาพการศึกษา

ประจำปี ๒๕๖๐

 

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

 

 

รายงานคุณภาพการศึกษา

ประจำปี ๒๕๕๙

 

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

 

 

 

รายงานคุณภาพการศึกษา

ประจำปี ๒๕๕๘

บทนำ  

บทที่ ๑

บทที่ ๒

บทที่ ๓

บทที่ ๔

 

 

รายงานคุณภาพการศึกษา

ประจำปี ๒๕๕๗

บทนำ  

บทที่ ๑

บทที่ ๒

บทที่ ๓

บทที่ ๔

 

 

รายงานคุณภาพการศึกษา

ประจำปี ๒๕๕๖

บทนำ  

บทที่ ๑

บทที่ ๒

บทที่ ๓

บทที่ ๔

 

 

รายงานคุณภาพการศึกษา

ประจำปี ๒๕๕๕

บทนำ  

บทที่ ๑

บทที่ ๒

บทที่ ๓

บทที่ ๔

 

 

 


ลงชื่อเข้าระบบ

My Statistics

ผู้ชม
13
เนื้อหา
551
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
516575