เครื่องมือประกันภายในโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒  

มีรายละเอียดต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการประเมินดังนี้ 

 

  1. กรอบการเก็บข้อมูลเพื่อการประเมินคุณภาพ
  2. คู่มือการประเมิน อ่าน คิด วิเคราะห์ ส.ธ.๒
  3. คู่มือประเมินคุณลักษณะส.ธ.๒
  4. คู่มือประเมินสมรรถนะ ส.ธ.๒
  5. แบบประเมินความพึงพอใจการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
  6. แบบประเมินนวัตกรรม
  7. แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้
  8. ประเมินความพึงพอใจการบริหารจัดการ
  9. ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูโดยนักเรียน
  10. แบบสังเกตการจัดกระบวนการเรียนรู้ (นิเทศการจัดการเรียนรู้)

 

 

 


Team Executive

ประยงค์ อินนุพัฒน์

ผู้อำนวยการโรงเรียน
prayonginnu@st2.ac.th

ชฎาพร ช่วยชู

รองผู้อำนวยการ
chu.chadaporn@st2.ac.th

มยุรี พรประสิทธิ์

รองผู้อำนวยการ
por.mayuree@st2.ac.th

ธรรมนูญ จันทร์แก้ว

รองผู้อำนวยการ
jun.tummanoon@st2.ac.th

เอกอนงค์ ทรัพย์ยืนนาน

รองผู้อำนวยการ
sub.ekanong@st2.ac.th

ลงชื่อเข้าระบบ

My Statistics

ผู้ชม
19
เนื้อหา
630
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
1815591