เครื่องมือประกันภายในโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒  

มีรายละเอียดต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการประเมินดังนี้ 

 

  1. กรอบการเก็บข้อมูลเพื่อการประเมินคุณภาพ
  2. คู่มือการประเมิน อ่าน คิด วิเคราะห์ ส.ธ.๒
  3. แบบประเมินความพึงพอใจการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
  4. แบบประเมินคุณลักษณะ ส.ธ.๒
  5. แบบประเมินสมรรถนะ ส.ธ.๒
  6. แบบสรุปรายงานผลตามมาตรฐานสมรรถนะ
  7. ประเมินความพึงพอใจการบริหารจัดการ
  8. ประเมินคุณลักษณะ 2

 

 

 


Team Executive

ประยงค์ อินนุพัฒน์

ผู้อำนวยการโรงเรียน
prayonginnu@st2.ac.th

ชฎาพร ช่วยชู

รองผู้อำนวยการ
chu.chadaporn@st2.ac.th

มยุรี พรประสิทธิ์

รองผู้อำนวยการ
por.mayuree@st2.ac.th

ธรรมนูญ จันทร์แก้ว

รองผู้อำนวยการ
jun.tummanoon@st2.ac.th

เอกอนงค์ ทรัพย์ยืนนาน

รองผู้อำนวยการ
sub.ekanong@st2.ac.th

ลงชื่อเข้าระบบ

My Statistics

ผู้ชม
70
เนื้อหา
588
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
830071