เครื่องมือประกันภายในโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒  

มีรายละเอียดต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการประเมินดังนี้ 

 

  1. กรอบการเก็บข้อมูลเพื่อการประเมินคุณภาพ
  2. คู่มือการประเมิน อ่าน คิด วิเคราะห์ ส.ธ.๒
  3. แบบประเมินความพึงพอใจการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
  4. แบบประเมินคุณลักษณะ ส.ธ.๒
  5. แบบประเมินสมรรถนะ ส.ธ.๒
  6. แบบสรุปรายงานผลตามมาตรฐานสมรรถนะ
  7. ประเมินความพึงพอใจการบริหารจัดการ
  8. ประเมินคุณลักษณะ 2

 

 

 


ลงชื่อเข้าระบบ

My Statistics

ผู้ชม
67
เนื้อหา
569
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
752904