ผลงานวิชาการครู

แผนการจัดการเรียนรู้เสริมสร้างคุณลักษณะอยูาอย่างพอเพียง  โรงเรียนสรุาษฎร์ธานี ๒ จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ประจำภาคเรียนที่ 1/2563

 

 

สื่อประกอบการเรียนรู้ เรื่อง การสำรวจเชิงพีชคณิตโดยใช้โปรแกรม GSP 

 

ระบบสมการเชิงเส้น ม.ต้น

 

สื่อการแก้สมการเชิงเส้นโดยใช้กฏของคราเมอร์

 

สื่อเรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย

 

อินเวอร์สการคูณเมตริกซ์

 

คุณครูณัฐพนธ์ ส่งแสง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

 

 

 

แผนการการวัดผลประเมินผล  โรงเรียนสรุาษฎร์ธานี ๒ จัดทำแผนการวัดผลประเมินผลประจำปีดังนี้...

 

เอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง ตัวหารร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อยโดยใช้โปรแกรม GSP

 

ขั้นตอนที่ ๑ 

 

คลิกดาวน์โหลดโปรแกรม GSP 

 

ขั้นตอนที่ ๒ 

 

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารตอนที่ ๑

 

 คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารตอนที่ ๒ 

 

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารตอนที่ ๓

 

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารตอนที่ ๔

 

คุณครูณัฐพนธ์ ส่งแสง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

 

 

 

 

 

 

พิชิต O-Net คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ วันละข้อ (คลิกอ่านรายละเอียดแต่ละหัวข้อ)

 

 

O-NET วันที่ ๒๓ - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

 

O-NET วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน - ๖ ธันวาคม ๒๕๕๘

 

O-NET วันที่ ๗ พฤศจิกายน - ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๘

 

O-NET วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘

 

 

คุณครูณัฐพนธ์ ส่งแสง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

 

 

 

ลงชื่อเข้าระบบ

My Statistics

ผู้ชม
51
เนื้อหา
569
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
691104