โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒
เลขที่ ๑๖๔ หมู่ ๕ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ ๘๔๐๐๐

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โทรศัพท์ : (๐๗๗) ๓๕๕ ๓๕๑ ๒
โทรสาร : (๐๗๗) ๓๕๕๓๕๔

website : www.st2.ac.th

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖

 


ลงชื่อเข้าระบบ

My Statistics

ผู้ชม
51
เนื้อหา
569
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
691122