เอกสาร ปพ.5 รายภาคการศึกษา

ในภาคเรียนที่ 2/2563 งานวัดผลได้ทำทำเอกสาร ปพ.5 ในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อให้คุณครูนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา 2/2563 เรียบร้อยแล้วคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถนำไปรับใช้ตามระดับชั้นที่ตนเองได้รับมอบหมายดังนี้

รายการเอกสาร ปพ.5 รายภาคการศึกษา  

 

 

 


ลงชื่อเข้าระบบ

My Statistics

ผู้ชม
30
เนื้อหา
568
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
600132