เอกสาร ปพ.5 รายภาคการศึกษา

งานวัดผลได้จัดทำเอกสาร ปพ.5 ในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อให้คุณครูนำไปใช้ในการบริหารจัดการเรียนรู้ประจำภาคเรียน คุณครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถนำไปปรับใช้ตามระดับชั้นที่ตนเองได้รับมอบหมายดังนี้

#รายการเอกสาร ปพ.5 รายภาคการศึกษา  ของปีการศึกษา 2565

 

 

 


Team Executive

ประยงค์ อินนุพัฒน์

ผู้อำนวยการโรงเรียน
prayonginnu@st2.ac.th

ชฎาพร ช่วยชู

รองผู้อำนวยการ
chu.chadaporn@st2.ac.th

มยุรี พรประสิทธิ์

รองผู้อำนวยการ
por.mayuree@st2.ac.th

ธรรมนูญ จันทร์แก้ว

รองผู้อำนวยการ
jun.tummanoon@st2.ac.th

เอกอนงค์ ทรัพย์ยืนนาน

รองผู้อำนวยการ
sub.ekanong@st2.ac.th

ลงชื่อเข้าระบบ

My Statistics

ผู้ชม
58
เนื้อหา
607
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
1634348