เอกสาร ปพ.5 รายภาคการศึกษา

งานวัดผลได้จัดทำเอกสาร ปพ.5 ในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อให้คุณครูนำไปใช้ในการบริหารจัดการเรียนรู้ประจำภาคเรียน คุณครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถนำไปปรับใช้ตามระดับชั้นที่ตนเองได้รับมอบหมายดังนี้

#รายการเอกสาร ปพ.5 รายภาคการศึกษา  ของปีการศึกษา 2564

 

 

 


ลงชื่อเข้าระบบ

My Statistics

ผู้ชม
51
เนื้อหา
569
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
691133