แผนการขับเคลื่อนหน่วยงานโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ 

โรงเรียนมีแผนในการขับเคลื่อนองค์กร หรือ แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562-2565 เพื่อใช้บริหารจัดการหรือการใช้บริการภายในงานต่างๆ ดังนี้ 

 

  1. ส่วนที่ 1 สภาพปัจจุบันของโรงเรียน
  2. ส่วนที่ 2 สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน
  3. ส่วนที่ 3 ทิศทางการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศที่ยั่งยืน

 

 

 

ลงชื่อเข้าระบบ

My Statistics

ผู้ชม
51
เนื้อหา
569
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
691091