ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒  ความพึงพอใจในการให้บริการของโรงเรียน ตามรายละเอียดที่แนบ...

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการโรงเรียนสุราาฎร์ธานี ๒ ตามรายละเอียดที่แนบ...

ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒  ความพึงพอใจในการให้บริการของโรงเรียน ตามรายละเอียดที่แนบ...

การดำเนินการตามระเบียบการบริหารทรัพยากรบุคคล  โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ มีข้อกำหนดในการถือปฏิบัติตามรายละเอียดที่แนบ...

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ มีข้อกำหนดในการถือปฏิบัติตามรายละเอียดที่แนบ...

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ปีงบประมาณ 2563  สามารถตรวจสอบข้อมูล การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ตามรายละเอียดที่แนบ...

อำนาจหน้าที่ของโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒  ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นส่วนหนึ่งของอำนาจหน้าที่ที่โรงเรียนสุราาฎร์ธานี ๒ ถือปฏิบัติ ตามรายละเอียดที่แนบ...

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒  มีข้อกำหนดในการถือปฏิบัติเพื่อใช้บริหารจัดการหรือการใช้บริการงานต่างๆ ตามรายละเอียดที่แนบ...

ลงชื่อเข้าระบบ

My Statistics

ผู้ชม
51
เนื้อหา
569
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
691114