สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  ร่วมกับ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒... 🔴ขอเชิญชวนร่วมรับชมการถ่ายทอดสด การเสวนา เรื่อง "การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ภายใต้สถานการณ์โควิด โดยใช้หลักคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
📌ในวันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 - 12.00 น. ผ่านทางช่อง Youtube : โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒

  

  


Team Executive

ประยงค์ อินนุพัฒน์

ผู้อำนวยการโรงเรียน
prayonginnu@st2.ac.th

ชฎาพร ช่วยชู

รองผู้อำนวยการ
chu.chadaporn@st2.ac.th

มยุรี พรประสิทธิ์

รองผู้อำนวยการ
por.mayuree@st2.ac.th

ธรรมนูญ จันทร์แก้ว

รองผู้อำนวยการ
jun.tummanoon@st2.ac.th

เอกอนงค์ ทรัพย์ยืนนาน

รองผู้อำนวยการ
sub.ekanong@st2.ac.th