กิจกรรมพิธีไหว้ครูปี 2563  โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูเพื่อน้อมรำลึกพระคุณครู ประจำปีการศึกษา 2563 โดยผู้บริหาร คณะครู นักเรียนร่วมกิจกรรมในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ดังนี้ ...

  

  

 


Team Executive

ประยงค์ อินนุพัฒน์

ผู้อำนวยการโรงเรียน
prayonginnu@st2.ac.th

ชฎาพร ช่วยชู

รองผู้อำนวยการ
chu.chadaporn@st2.ac.th

มยุรี พรประสิทธิ์

รองผู้อำนวยการ
por.mayuree@st2.ac.th

ธรรมนูญ จันทร์แก้ว

รองผู้อำนวยการ
jun.tummanoon@st2.ac.th

เอกอนงค์ ทรัพย์ยืนนาน

รองผู้อำนวยการ
sub.ekanong@st2.ac.th