งานศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒  นำโดย นางยุพเยาว์ กระจ่างแจ้ง หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะครูและบุคลากร ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้าน STEM และ CODING โดยใช้หุ่นยนต์ LEGO EV3 ระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคม 2563 ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒

  

  


ลงชื่อเข้าระบบ

My Statistics

ผู้ชม
30
เนื้อหา
568
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
600083