สักการะพระพุทธบารมีสุราษฎร์ธานีพิพัฒน์ พระพุทธรูปประจำโรงเรียน เนื่องในโอกาสรองผู้อำนวยการ เข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒

  

  


Team Executive

ประยงค์ อินนุพัฒน์

ผู้อำนวยการโรงเรียน
prayonginnu@st2.ac.th

ชฎาพร ช่วยชู

รองผู้อำนวยการ
chu.chadaporn@st2.ac.th

มยุรี พรประสิทธิ์

รองผู้อำนวยการ
por.mayuree@st2.ac.th

ธรรมนูญ จันทร์แก้ว

รองผู้อำนวยการ
jun.tummanoon@st2.ac.th

เอกอนงค์ ทรัพย์ยืนนาน

รองผู้อำนวยการ
sub.ekanong@st2.ac.th