คลิก

 

   คลิก

 

 #ประกาศและกำหนดวันสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2567

-NEW 1-7 ก.พ. 67  :: การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567  ประเภท ม.3  เดิม (โควต้า ม.3 เดิม)

-NEW 10-14 ก.พ. 67 :: การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4 ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2567
-NEW 9-13 มี.ค. 67 :: การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4  ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2567

 

Team Executive

โสภณ ทองจิตร

ผู้อำนวยการโรงเรียน
ton.sopon@st2.ac.th

ปัทฐพงษ์ สุบรรณ์

รองผู้อำนวยการ
sub.pattapong@st2.ac.th

ปัญชมญชุ์ ไชยบุรี

รองผู้อำนวยการ
cha.panchamon@st2.ac.th

จตุพล โฉมยงค์

รองผู้อำนวยการ
cho.jatupon@st2.ac.th

เอนก เพ็ชรมาก

รองผู้อำนวยการ
phe.anek@st2.ac.th

ลงชื่อเข้าระบบ

My Statistics

ผู้ชม
65
เนื้อหา
642
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
2412790