NEW : ประกาศคืนและปรับลดค่าบำรุงการศึกษาประจำปีการศึกษา 1/2564 

 ---------------------###-----------------------

 

 1. พิมพ์ใบนำฝากชำระเงินบำรุงการศึกษาประจำปีการศึกษา 1/2564 นักเรียน ม.2, ม.3, ม.5 และ ม.6 รายละเอียดดังนี้

 ---------------------###-----------------------

 2. พิมพ์ใบนำฝากชำระเงินบำรุงการศึกษาประจำปีการศึกษา 1/2564 นักเรียน ม.1 และ ม.4 ประเภททั่วไป รายละเอียดดังนี้

 

3. พิมพ์ใบนำฝากชำระเงินบำรุงการศึกษาห้องโครงการพิเศษ 1/2564 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ประจำปีการศึกษา 1/2564 ระหว่างวันที่ 1 พ.ค. 64 - 6 พ.ค. 64 รายละเอียดดังนี้

 

4. พิมพ์ใบนำฝากชำระเงินบำรุงการศึกษาระดับ ม.4 (ม.3 เดิม) ประจำปีการศึกษา 1/2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) ระลอกใหม่ โดยให้ดำเนินการระหว่างวันที่  14 พ.ค. 64 - 20 พ.ค. 64 รายละเอียดดังนี้

 

Team Executive

ประยงค์ อินนุพัฒน์

ผู้อำนวยการโรงเรียน
prayonginnu@st2.ac.th

ชฎาพร ช่วยชู

รองผู้อำนวยการ
chu.chadaporn@st2.ac.th

มยุรี พรประสิทธิ์

รองผู้อำนวยการ
por.mayuree@st2.ac.th

ธรรมนูญ จันทร์แก้ว

รองผู้อำนวยการ
jun.tummanoon@st2.ac.th

เอกอนงค์ ทรัพย์ยืนนาน

รองผู้อำนวยการ
sub.ekanong@st2.ac.th

ลงชื่อเข้าระบบ

My Statistics

ผู้ชม
76
เนื้อหา
596
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
1149023