ประชุมวิชาการนำเสนอผลงาน วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best practice)  เมื่อวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 ผู้อำนวยการประยงค์ อินนุพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ พร้อมด้วย ครูพยงค์ วิภาคหัตถกิจ ครูสุชีรา ชูแก้ว ครูวิลาวัลย์ กัณรงค์ ครูพิไลวรรณ เพชรไฝ และตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมประชุมวิชาการนำเสนอผลงาน วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best practice) โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาสู่ความยั่งยืน และโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  

  

ลงชื่อเข้าระบบ

My Statistics

ผู้ชม
10
เนื้อหา
543
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
490199