คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ ทำกิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ซึ่งทางโรงเรียนได้ขอความอนุเคราะห์เครื่องลงคะแนนเสียงเลือกตั้งแบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมเจ้าหน้าที่จาก สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
(ภาพโดย:งานโสตฯ)


ลงชื่อเข้าระบบ

My Statistics

ผู้ชม
4
เนื้อหา
486
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
421582