กิจกรรมนักเรียน
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
(ภาพโดย:งานโสตฯ)

กิจกรรมวิชาการ วันเปิดบ้านสุราษฎร์ธานี ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อจัดการแสดงผลงานและกิจกรรมการนำเสนอ IS และกิจกรรมแนะแนว ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓

(ภาพโดย:งานโสตฯ)
ผอ.ประยงค์ อินนุพัฒน์ และรองผอ.ศรุต ทิพย์รักษา ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร แก่นักเรียนที่เป็นตัวแทนของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการเข้าร่วมแข่งขันตอบคำถามจากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ระดับภาคใต้ ในวันเสาร์ ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ในการแข่งขันครั้งนี้ได้คะแนนเป็นอันดับ ๗ ของภาคใต้
(ภาพโดย:งานโสตฯ)ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารนำ นศท.หญิง ปี ๒ ทดสอบกำลังใจกระโดดหอสูง ๓๔ ฟุตและนศท.หญิง ปี ๓ ทดสอบการยิงปืนด้วยกระสุนจริงในช่วงเช้า และช่วงบ่ายนำนศท. ทั้ง ๘ นาย เข้ารับการฝึกภาคสนามระหว่างวันที่ ๙-๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ ณ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๔๖ สุราษฎร์ธานี
(ภาพโดย:ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร)
ผอ.ประยงค์ อินนุพัฒน์และรองฯศรุต ทิพย์รักษามอบเกียรติบัตรและของรางวัลแก่นักเรียนในการประกวดสมุดบันทึกการอ่านโครงการส่งเสริมการอ่านสืบสานปณิธานความพอเพียงประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓
(ภาพโดย:งานโสตฯ)

ค่ายครูสร้างชาติ และ Road Map เยาวชนสร้างชาติ จัดโดย นสช.๙ และ NBI Youth Club ในวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ๒ 
(ภาพโดย:สภานักเรียน)โรงเรียนส่งเสริมการปฎิบัติงานของสถานักเรียน โดยให้สภานักเรียนโรงเรียนเป็นผู้นำร่วมกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียนทั้ง 4 ข้อ พร้อมแสดงท่าสัญลักษณ์
#การส่งเสริมให้เด็กไทยเลิกใช้ถุงพลาสติก
#การส่งเสริมการมีจิตอาสาเพื่อสร้างสังคมแห่งความสุข
#การส่งเสริมให้เด็กไทยรู้ทันก่อนแบ่งปันข่าวปลอม
#การส่งเสริมแนวทางป้องกันความรุนแรงจากการBullyhttps
(ภาพโดย:งานโสตฯ)ผอ.ประยงค์ อินนุพัฒน์ มอบเกียรติบัตรส่งเสริมให้นักเรียนมีระเบียบวินัยหน้าเสาธง ประจำเดือน พฤศจิกายน และเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ 
(ภาพโดย:งานโสตฯ)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ จัดกิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี ๒๕๖๓ วันพฤหัสสบดีที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ บริเวณใต้อาคารสมเด็จฯ ๘๔ (ภาพโดย:งานโสตฯ)
ผอ.ประยงค์ อินนุพัฒน์ มอบเกียรติบัตรและรางวัลให้แก่นักเรียน ที่เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์ด้วยเครื่องคิดเลข คาสิโอ ครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ “ CASIO Math competition 2019” ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ (ภาพโดย:งานโสตฯ)
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ "มหัศจรรย์การอ่าน เชื่อมจินตนาการไปกับหนังสือพระราชนิพนธ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ” ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ภาพโดย:งานโสตฯ)เนื้อหาอื่นๆ...

ลงชื่อเข้าระบบ

My Statistics

ผู้ชม
4
เนื้อหา
486
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
421616