คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติและการให้บริการ งานโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒

มีมาตรฐานที่ถือปฏิบัติงานกลุ่มงานดังนี้ 

 

  1. กลุ่มบริหารวิชาการ
  2. งานทะเบียนและวัดผล
  3. กลุ่มบริหารงบประมาณ
  4. ขั้นตอนการขอเอกสารทางการศึกษา
  5. งานห้องสมุดโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒

 

 

 

 


ลงชื่อเข้าระบบ

My Statistics

ผู้ชม
10
เนื้อหา
543
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
490228