รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล 1 อัตรา
        <<
คลิกดูรายละเอียด>>
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ 164 หมู่.5 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 077-355351-2 โทรสาร. 077-355354