ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒   เรื่อง การจัดซื้อหนังสือเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2567 โดยวิธีการคัดเลือก มีรายละเอียดดังนี้ 

 ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารยื่นข้อเสนอและเสนอราคาจัดซื้อหนังสือเรียนฟรี 15 ปี ตั้งแต่วันที่ 21-27 มีนาคม 2567 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น) ณ ห้องธุรการ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒

 

## ประกาศการจัดซื้อหนังสือเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2567 โดยวิธีการคัดเลือก

 

 

 


Team Executive

โสภณ ทองจิตร

ผู้อำนวยการโรงเรียน
ton.sopon@st2.ac.th

ปัทฐพงษ์ สุบรรณ์

รองผู้อำนวยการ
sub.pattapong@st2.ac.th

ปัญชมญชุ์ ไชยบุรี

รองผู้อำนวยการ
cha.panchamon@st2.ac.th

จตุพล โฉมยงค์

รองผู้อำนวยการ
cho.jatupon@st2.ac.th

เอนก เพ็ชรมาก

รองผู้อำนวยการ
phe.anek@st2.ac.th

ลงชื่อเข้าระบบ

My Statistics

ผู้ชม
65
เนื้อหา
642
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
2412777