ประกาศรับสมัครบุคลากรตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ICT ประกอบด้วย
 

ยื่นใบสมัครด้วยตัวเอง ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ ระหว่างวันที่ 17-25 เม.ย.  พ.ศ. 2567 เวลา 08.30 - 16.30 น เว้นวันหยุดราชการ...
 

...#...

  

 

Team Executive

โสภณ ทองจิตร

ผู้อำนวยการโรงเรียน
ton.sopon@st2.ac.th

ปัทฐพงษ์ สุบรรณ์

รองผู้อำนวยการ
sub.pattapong@st2.ac.th

ปัญชมญชุ์ ไชยบุรี

รองผู้อำนวยการ
cha.panchamon@st2.ac.th

จตุพล โฉมยงค์

รองผู้อำนวยการ
cho.jatupon@st2.ac.th

เอนก เพ็ชรมาก

รองผู้อำนวยการ
phe.anek@st2.ac.th

ลงชื่อเข้าระบบ

My Statistics

ผู้ชม
65
เนื้อหา
642
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
2412834