คลิก

 

 #ประกาศและกำหนดวันสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2566

-NEW 6-10 ก.พ. 66  :: การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566  ประเภท ม.3  เดิม (โควต้า ม.3 เดิม)

-NEW 14-18 ก.พ. 66 :: การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4 ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566
-NEW 11-15 มี.ค. 66 :: การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4  ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2566

 

Team Executive

โสภณ ทองจิตร

ผู้อำนวยการโรงเรียน
ton.sopon@st2.ac.th

ปัทฐพงษ์ สุบรรณ์

รองผู้อำนวยการ
sub.pattapong@st2.ac.th

ปัญชมญชุ์ ไชยบุรี

รองผู้อำนวยการ
cha.panchamon@st2.ac.th

จตุพล โฉมยงค์

รองผู้อำนวยการ
cho.jatupon@st2.ac.th

เอนก เพ็ชรมาก

รองผู้อำนวยการ
phe.anek@st2.ac.th

ลงชื่อเข้าระบบ

My Statistics

ผู้ชม
62
เนื้อหา
640
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
2359880