การศึกษาค้นคว้าและการสร้างองค์ความรู้ เรื่อง สารเสพติด (คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด)

 

จัดทำโดย

เด็กหญิง จุฬารัตน์    รักแก้ว ม.2/6 เลขที่ 20
เด็กหญิง เกสินี  พิทยาประสาธน์กุล ม.2/6 เลขที่ 19
เด็กชาย ศตพล  น่วมนวล ม.2/8 เลขที่ 18
เด็กชาย สิทธิกร เมืองแมน ม.2/8 เลขที่ 21
เด็กชาย ดำลงพล  เกื้อตะโก ม.2/8 เลขที่ 22
เด็กชาย ศุภวิชญ์  พงษ์พันธ์ ม.2/8 เลขที่ 20
เด็กชาย เพียรเพชร  เพ็ชรสังกฤษ ม.2/8 เลขที่ 17

 

ครูที่ปรึกษา

ครูพยงค์   วิภาคหัตถกิจ

 

 

 


Team Executive

ประยงค์ อินนุพัฒน์

ผู้อำนวยการโรงเรียน
prayonginnu@st2.ac.th

ชฎาพร ช่วยชู

รองผู้อำนวยการ
chu.chadaporn@st2.ac.th

มยุรี พรประสิทธิ์

รองผู้อำนวยการ
por.mayuree@st2.ac.th

ธรรมนูญ จันทร์แก้ว

รองผู้อำนวยการ
jun.tummanoon@st2.ac.th

เอกอนงค์ ทรัพย์ยืนนาน

รองผู้อำนวยการ
sub.ekanong@st2.ac.th

ลงชื่อเข้าระบบ

My Statistics

ผู้ชม
58
เนื้อหา
607
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
1634299