เกี่ยวกับ สธ.๒

สนามฟุตบอล

บริเวณหน้าอาคาร สมเด็จ ๘๔

ศาลากาญจนาภิเษก ศาลาเอนกประสงค์
ลานเล่นบอลเล่และตะกร้อ สนามบาส
ลานเล่นบอลเล่และตะกร้อ หน้าโรงเรียนสุราษฎร์ธานี2 ทางเข้า
ร้านถ่ายเอกสาร

หน้าโรงเรียนสุราษฎร์ธานี2

   

ระบบติดตามแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณ  โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ จัดทำระบบติดตามแผนปฏิบัติราชการ เพื่อการกำกับและบริหารจัดการโรงเรียนอย่างมีคุณภาพตามบริบท...

                        อาคารดนตรีไทยและนาฏศิลป์                                ห้องดนตรีไทย
                              ห้องนาฏศิลป์  
   
   
   

ระบบพัสดุ  โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ จัดทำระบบพัสดุ เพื่อการกำกับและบริหารจัดการโรงเรียนอย่างมีคุณภาพตามบริบท...

ลงชื่อเข้าระบบ

My Statistics

ผู้ชม
13
เนื้อหา
551
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
516576