โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ นำโดย ผอ.โสภณ ทองจิตร คณะครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒

จัดทดสอบวัดความรู้ทางวิชาการ โครงการเจียระไนเพชร (เพชรกัลปพฤกษ์) ส.ธ.๒ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวัดความรู้ความสามารถพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -6 เพื่อประเมิน ศักยภาพ รับรางวัลโล่ “เพชรกัลปพฤกษ์ ส.ธ.๒” ลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีและทุนการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้...

# ประกาศผลการสอบและรางวัลที่ได้รับ ...!!

# ตรวจสอบผลการสอบและคะแนนรายบุคคล https://pretest.st2.ac.th/result

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ทดสอบฯ โครงการเจียระไนเพชร (เพชรกัลปพฤกษ์) ส.ธ.๒ ครั้งที่ 1

# ประกาศกิจกรรม โครงการเจียระไนเพชร (เพชรกัลปพฤกษ์) ส.ธ.๒

# สมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่ https://pretest.st2.ac.th/

 

  

Team Executive

โสภณ ทองจิตร

ผู้อำนวยการโรงเรียน
ton.sopon@st2.ac.th

ปัทฐพงษ์ สุบรรณ์

รองผู้อำนวยการ
sub.pattapong@st2.ac.th

ปัญชมญชุ์ ไชยบุรี

รองผู้อำนวยการ
cha.panchamon@st2.ac.th

จตุพล โฉมยงค์

รองผู้อำนวยการ
cho.jatupon@st2.ac.th

เอนก เพ็ชรมาก

รองผู้อำนวยการ
phe.anek@st2.ac.th

ลงชื่อเข้าระบบ

My Statistics

ผู้ชม
36
เนื้อหา
635
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
2089745