ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒   เรื่อง รับสมัครร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ มีรายละเอียดดังนี้ 

 

## ประกาศผลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒

## ประกาศ รับสมัครร้านค่าจำหน่ายอาหารในโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ ปีการศึกษา 2567
## ระเบียบโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ ว่าด้วยการจำหน่ายอาหารในโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ พ.ศ. 2562 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566)

 

 


Team Executive

โสภณ ทองจิตร

ผู้อำนวยการโรงเรียน
ton.sopon@st2.ac.th

ปัทฐพงษ์ สุบรรณ์

รองผู้อำนวยการ
sub.pattapong@st2.ac.th

ปัญชมญชุ์ ไชยบุรี

รองผู้อำนวยการ
cha.panchamon@st2.ac.th

จตุพล โฉมยงค์

รองผู้อำนวยการ
cho.jatupon@st2.ac.th

เอนก เพ็ชรมาก

รองผู้อำนวยการ
phe.anek@st2.ac.th

ลงชื่อเข้าระบบ

My Statistics

ผู้ชม
65
เนื้อหา
642
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
2412681